Wer­ken bij Land van Hor­ne

Kom samenwerken met gemotiveerde collega's in een fijne organisatie

Persoonlijke zorgverhalen
Studeren onder werktijd?
Solliciteren à la carte

On­ze col­le­ga's de­len graag hun bij­zon­de­re ver­haal met jou. Met de­ze ver­ha­len la­ten zij zien wat de meer­waar­de is van een baan in de (ou­de­ren)zorg. En wat het je brengt qua le­vens­er­va­ring, vol­doe­ning en werk­ple­zier. 

Lees bij­zon­de­re ver­ha­len van on­ze col­le­ga's

Mee­st­al volg je eerst een op­lei­ding en daar­na ga je wer­ken. Maar het kan ook an­ders­om! Met een BBL op­lei­ding werk je ge­mid­deld vier da­gen in de week en ga je een dag naar school. Zo stu­deer je on­der werk­tijd!

Be­kijk de op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den

Bij ons kun je op een groot aan­tal func­ties à la car­te sol­li­ci­te­ren. Wil jij wer­ken bin­nen het klein­scha­lig wo­nen? Dat kan. Of ben jij die thuis­zorg-top­per die houdt van een stuk­je zelf­stan­dig­heid? Wees wel­kom! Heb je in de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg am­bi­ties? Of in de re­va­li­da­tie- of so­ma­ti­sche zorg? Kom ze uit­le­ven. Mis­schien wil jij wer­ken op on­ze Hun­ting­ton-af­de­ling? Ben je een nacht­dier dat lie­ver avond­dien­sten draait? Geef het aan.

Check hier het stap­pen­plan à la car­te-sol­li­ci­te­ren

Geen dag is het­zelf­de, ie­der mens is an­ders, het geeft vol­doe­ning en je bent voort­du­rend in de weer

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

  • Basisarts - met affiniteit voor Verpleeghuiszorg en/of Geriatrische Revalidatiezorg (Dienst Behandeling | Weert)

    Men­sen die de uit­da­gin­gen en ver­nieu­win­gen in de ou­de­ren­zorg aan wil­len gaan! Lees meer...

  • Verzorgende IG - kies jouw locatie, uren en doelgroep! (Land van Horne | Weert, Cranendonck, Leudal, Nederweert/Ospel, Someren)

    Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan. Lees meer...

  • Waarom werken bij Land van Horne?