Wer­ken bij Land van Hor­ne

Kom samenwerken met gemotiveerde collega's in een fijne organisatie

Hulp bij Huishouding
Heb jij een zorgdiploma?
Persoonlijke zorgverhalen
Vakantie- of bijbaan?

Dé ide­a­le baan om te com­bi­ne­ren met ge­zin, op­lei­ding of als bij­baan!
Klik hier voor meer in­fo

Heb jij een zorg­di­plo­ma voor hel­pen­de, ver­zor­gen­de of ver­pleeg­kun­di­ge? Sol­li­ci­teer dan à la car­te en geef jouw wen­sen aan. Wil jij wer­ken bin­nen het klein­scha­lig wo­nen? Dat kan. Of ben jij die thuis­zorg-top­per die houdt van een stuk­je zelf­stan­dig­heid? Wees wel­kom! Heb je in de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg am­bi­ties? Of in de re­va­li­da­tie- of so­ma­ti­sche zorg? Kom ze uit­le­ven. Mis­schien wil jij wer­ken op on­ze Hun­ting­ton-af­de­ling? Ben je een nacht­dier dat lie­ver avond­dien­sten draait? Geef het aan.

Check hier het stap­pen­plan à la car­te-sol­li­ci­te­ren

On­ze col­le­ga's de­len graag hun bij­zon­de­re ver­haal met jou. Met de­ze ver­ha­len la­ten zij zien wat de meer­waar­de is van een baan in de (ou­de­ren)zorg. En wat het je brengt qua le­vens­er­va­ring, vol­doe­ning en werk­ple­zier. 

Lees bij­zon­de­re ver­ha­len van on­ze col­le­ga's

Mét of zon­der zorg­di­plo­ma, wij kun­nen jouw hulp ge­brui­ken. Werk mee in de zorg en maak het ver­schil! Voor on­ze cli­ën­ten, voor on­ze zorg­me­de­wer­kers, maar voor­al voor je­zelf. Ver­dien een leu­ke cent bij in de week­en­den en/of va­kan­tie­pe­ri­o­des én doe zorg er­va­ring op.

Be­kijk hier de ac­tu­e­le va­ca­tu­res


 

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

Geen uitgelichte vacatures gevonden

Wijkverpleegkundige - Beleef de Thuiszorg 2022

De thuiszorg, géén dag is hetzelfde en elke situatie is anders. Je komt immers bij onze cliënten thuis en helpt hun dagelijks te genieten tijdens de alledaagse dingen, zodat ze lekker zich zelf kunnen zijn én blijven. Nicky Bakker is wijkverpleegkundige in wijkteam Stramproy - Hunsel.

Heb jij een zorgdiploma en wil jij net als Nicky ook jezelf zijn en blijven in je werk? Check de werkenbij.landvanhorne.nl website of bel met de dames bij Recruitment op 088 987 88 88.