Wer­ken bij Land van Hor­ne

Kom samenwerken met gemotiveerde collega's in een fijne organisatie

Koffiemomentje
Heb jij een zorgdiploma?
Persoonlijke zorgverhalen
Studeren onder werktijd?

Heb jij een zorg­di­plo­ma (hel­pen­de, ver­zor­gen­de of ver­pleeg­kun­di­ge)? Ben je op zoek naar een nieu­we baan? Voel je dan vrij om con­tact met ons op te ne­men om de mo­ge­lijk­he­den bin­nen Land van Hor­ne on­der het ge­not van een kop kof­fie of thee sa­men te be­spre­ken.

Maak voor­af een af­spraak: bel 088 987 88 88 of stuur een email naar wer­ken­bij@land­van­hor­ne.nl

 

 

Heb jij een zorg­di­plo­ma voor hel­pen­de, ver­zor­gen­de of ver­pleeg­kun­di­ge? Sol­li­ci­teer dan à la car­te en geef jouw wen­sen aan. Wil jij wer­ken bin­nen het klein­scha­lig wo­nen? Dat kan. Of ben jij die thuis­zorg-top­per die houdt van een stuk­je zelf­stan­dig­heid? Wees wel­kom! Heb je in de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg am­bi­ties? Of in de re­va­li­da­tie- of so­ma­ti­sche zorg? Kom ze uit­le­ven. Mis­schien wil jij wer­ken op on­ze Hun­ting­ton-af­de­ling? Ben je een nacht­dier dat lie­ver avond­dien­sten draait? Geef het aan.

Check hier het stap­pen­plan à la car­te-sol­li­ci­te­ren

On­ze col­le­ga's de­len graag hun bij­zon­de­re ver­haal met jou. Met de­ze ver­ha­len la­ten zij zien wat de meer­waar­de is van een baan in de (ou­de­ren)zorg. En wat het je brengt qua le­vens­er­va­ring, vol­doe­ning en werk­ple­zier. 

Lees bij­zon­de­re ver­ha­len van on­ze col­le­ga's

Mee­st­al volg je eerst een op­lei­ding en daar­na ga je wer­ken. Maar het kan ook an­ders­om! Met een BBL op­lei­ding werk je ge­mid­deld vier da­gen in de week en ga je een dag naar school. Zo stu­deer je on­der werk­tijd!

Be­kijk de op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

 • Helpende (plus), kies jouw locatie, uren en doelgroep! (Land van Horne | Weert, Cranendonck, Leudal, Nederweert/Ospel, Someren)

  Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan. Lees meer...

 • Medewerker huishouding Thuiszorg (Wijkteam Algemeen | Weert, Nederweert, Leudal en Cranendonck)

  Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan. Lees meer...

 • Verzorgende IG, kies jouw locatie, uren en doelgroep! (Land van Horne | Weert, Cranendonck, Leudal, Nederweert/Ospel, Someren)

  Sol­li­ci­teer bij ons à la car­te. Vul het keu­ze­me­nu in en mis­schien vind jij wel je droom­baan. Lees meer...

 • Werken op het Huntingtoncentrum

  Werken op het Huntingtoncentrum van Land van Horne is gespecialiseerde zorg leveren in een multidisciplinair team. De afdeling is uniek voor Limburg.