Wer­ken bij Land van Hor­ne

Kom samenwerken met gemotiveerde collega's in een fijne organisatie

Vakantie- of bijbaan?
Koffiemomentje
Heb jij een zorgdiploma?
Persoonlijke zorgverhalen
Studeren onder werktijd?

Mét of zon­der zorg­di­plo­ma, wij kun­nen jouw hulp ge­brui­ken. Werk mee in de zorg en maak het ver­schil! Voor on­ze cli­ën­ten, voor on­ze zorg­me­de­wer­kers, maar voor­al voor je­zelf. Ver­dien een leu­ke cent bij in de week­en­den en/of va­kan­tie­pe­ri­o­des én doe zorg er­va­ring op.

Be­kijk hier de ac­tu­e­le va­ca­tu­res


 

Heb jij een zorg­di­plo­ma (hel­pen­de, ver­zor­gen­de of ver­pleeg­kun­di­ge)? Ben je op zoek naar een nieu­we baan? Voel je dan vrij om con­tact met ons op te ne­men om de mo­ge­lijk­he­den bin­nen Land van Hor­ne on­der het ge­not van een kop kof­fie of thee sa­men te be­spre­ken.

Maak voor­af een af­spraak: bel 088 987 88 88 of stuur een email naar wer­ken­bij@land­van­hor­ne.nl

 

 

Heb jij een zorg­di­plo­ma voor hel­pen­de, ver­zor­gen­de of ver­pleeg­kun­di­ge? Sol­li­ci­teer dan à la car­te en geef jouw wen­sen aan. Wil jij wer­ken bin­nen het klein­scha­lig wo­nen? Dat kan. Of ben jij die thuis­zorg-top­per die houdt van een stuk­je zelf­stan­dig­heid? Wees wel­kom! Heb je in de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg am­bi­ties? Of in de re­va­li­da­tie- of so­ma­ti­sche zorg? Kom ze uit­le­ven. Mis­schien wil jij wer­ken op on­ze Hun­ting­ton-af­de­ling? Ben je een nacht­dier dat lie­ver avond­dien­sten draait? Geef het aan.

Check hier het stap­pen­plan à la car­te-sol­li­ci­te­ren

On­ze col­le­ga's de­len graag hun bij­zon­de­re ver­haal met jou. Met de­ze ver­ha­len la­ten zij zien wat de meer­waar­de is van een baan in de (ou­de­ren)zorg. En wat het je brengt qua le­vens­er­va­ring, vol­doe­ning en werk­ple­zier. 

Lees bij­zon­de­re ver­ha­len van on­ze col­le­ga's

Mee­st­al volg je eerst een op­lei­ding en daar­na ga je wer­ken. Maar het kan ook an­ders­om! Met een BBL op­lei­ding werk je ge­mid­deld vier da­gen in de week en ga je een dag naar school. Zo stu­deer je on­der werk­tijd!

Be­kijk de op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

 • BBL leerling verzorgende IG (Land van Horne | Weert, Nederweert, Cranendonck, Leudal en Someren)

  Een baan, een be­taal­de op­lei­ding en sa­la­ris, want je leert toch het meest door het ge­woon te doen! Lees meer...

 • Medewerker huishouding thuiszorg (Thuiszorg | Weert, Nederweert, Cranendonck, Leudal en Someren)

  Aan­tal uren in over­leg Lees meer...

 • Verzorgende IG Geriatrische revalidatie zorg (GRZ) (Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) | Weert)

  Ge­mid­deld 24 tot 32 uur per week Lees meer...

 • Zorg jij voor cliënten met de ziekte van Huntington ?

  In het Zorgplein in Weert ontvangen mensen met de ziekte van Huntington gespecialiseerde zorg van multidisciplinaire teams. Boeiend werk en vooral zinvol werk. Vind je dat ook? Komen eens praten over hoe jij onze teams kunt versterken.