Har­te­lijk dank voor je komst!

Informatiemarkt over werken bij Zorgplein of St. Joseph

Har­te­lijk dank voor je komst!

Leuk dat je een kijk­je hebt ge­no­men op de in­for­ma­tie­markt over wer­ken bij het Zorg­plein Land van Hor­ne of St. Jo­seph. Je hebt en­ke­le col­le­ga's ont­moet en in­for­ma­tie ont­van­gen over on­ze mo­ge­lijk­he­den. 

Ben je en­thou­si­ast? Sol­li­ci­teer dan op de func­tie waar je in­te­res­se in hebt. Klik op de on­der­staan­de link van de be­tref­fen­de func­tie en vul het sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier in. Wij ne­men dan con­tact met je op.


Heb je nog vra­gen? Laat het we­ten! App of bel met on­ze re­crui­ter Lau­rie Pen­nings via T 06 18 30 17 76 of stuur een mail naar E l dot pen­nings at land­van­hor­ne dot nl.