Het ver­haal van

 • Har Her­mans

  Vir­tu­eel fiet­sen door de mooie om­ge­ving van het Lim­burg­se Leu­dal, vrij­wil­li­ger Har Her­mans (63) be­ge­leidt de be­wo­ners van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth bij de­ze fiets­toch­ten. Har ver­telt ge­pas­si­o­neerd over de wij­ze... Lees meer...

 • Lars

  Lars werkt als zorg­as­sis­tent bij zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Zelf stu­deert hij ICT, maar werkt we­ke­lijks en­ke­le dag­de­len in de zorg. Om nóg be­ter de cli­ën­ten te hel­pen en te be­ge­lei­den, heeft Lars via Land van Hor­ne de... Lees meer...

 • Cindy Stienen - de Graaf
  Cin­dy Stie­nen – de Graaf

  Cin­dy Stie­nen-de Graaf is team­lei­der op de af­de­ling Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie en heeft een hec­tisch jaar ach­ter de rug van­we­ge haar rol als team­lei­der en door de ve­le ont­wik­ke­lin­gen op haar af­de­ling. Lees meer...

 • An­nie

  An­ny van Es (66) was al ge­rui­me tijd in ge­dach­ten be­zig met wat ze na haar pen­si­o­ne­ring wil­de be­te­ke­nen voor an­de­re men­sen. Haar baan als Hoofd Per­so­neels- en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie bij de Ris­se in Weert gaf haar... Lees meer...

 • Jens Meijs­sen en Chey­en­ne Huijs­mans

  In de sfeer­vol­le Nao­ber van zorg­cen­trum Rust in Roy drup­pe­len in de vroe­ge mor­gen de eer­ste be­wo­ners bin­nen voor het ont­bijt. Het is 8 uur als Jens en Chey­en­ne al aan­we­zig zijn om sa­men met de me­de­wer­kers de... Lees meer...