Het ver­haal van

 • Kha­te­ra Faiq, Hen­nie Stul­t­jens, Na­ta­scha Laar­ho­ven en Pet­ra Ja­cobs

  Zorg­cen­trum Mar­ti­nus wordt ver­nieuwd, en hoe! "Er ko­men ex­tra groeps­wo­nin­gen en dag­be­han­de­ling, dus ex­tra cli­ën­ten. Daar­voor zoe­ken we nieu­we me­de­wer­kers, maar ook nieu­we vrij­wil­li­gers", ver­telt Na­ta­scha Laar­ho­ven,... Lees meer...

 • Eli­ne van Op­stal en Ilo­na Tul­mans

  De be­han­de­la­ren van Land van Hor­ne kun­nen niet wach­ten tot zij hun in­trek ne­men in het gloed­nieu­we Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein. "We gaan aan de slag in een ruim­te­lijk Be­han­del­cen­trum met een prach­ti­ge... Lees meer...

 • Cin­dy Stie­nen en An­ne­mie Weerts

  Een van de on­der­de­len aan het Zorg­plein is het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum. "We zijn heel blij met het nieu­we com­plex, voor­al met de na­bij­heid van het Be­han­del­cen­trum," ver­telt een en­thou­si­as­te Cin­dy Stie­nen,... Lees meer...

 • Yvon­ne Ver­meu­len

  In zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert wordt de nieuw­bouw van Mar­ti­nus nauw­let­tend in de ga­ten ge­hou­den door de cli­ën­ten en me­de­wer­kers van de Hun­ting­ton*. De woon­groe­pen Hun­ting­ton, de dag­be­han­de­ling en de... Lees meer...

 • Joost Groot­huij­sen

  In hart­je Weert ver­rijst het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus. Joost Groot­huij­sen, zorg­ma­na­ger van de­ze lo­ca­tie, ver­telt trots hoe het com­plex er­uit komt te zien. "We bou­wen een mo­dern zorg­cen­trum dat be­staat uit ne­gen... Lees meer...