Het ver­haal van

 • Maria Smeets verpleegkundige land van horne
  Ma­ria Smeets

  Voor ver­pleeg­kun­di­ge Ma­ria Smeets is het heel dui­de­lijk: in de thuis­zorg is het nooit stan­daard wat je doet. "Je komt tel­kens op nieu­we plek­ken en in nieu­we si­tu­a­ties; ik vind het ge­wel­dig! De uit­da­ging voor mij is... Lees meer...

 • Mi­chel Cam­pen

  Twee maal in de week stapt Mi­chel Cam­pen de bus in om deel­ne­mers van de dag­be­ste­ding in zorg­cen­trum Ma­ris­hof naar huis te bren­gen. "Ik breng de deel­ne­mers weer vei­lig thuis, ik stel ze op hun ge­mak en on­der­weg... Lees meer...

 • Judith Linssen, leerling Verzorgende-IG
  Ju­dith Lins­sen

  "Ik zag een va­ca­tu­re voor leer­ling ver­zor­gen­de staan op de web­si­te en heb het he­le pro­ces goed door­lo­pen. Ik was dan ook erg blij dat ik mocht be­gin­nen!" Dat ver­telt Ju­dith Lins­sen uit Nee­rit­ter met een stra­lend... Lees meer...

 • Karel Wijnen, vrijwilliger bij Marishof
  Ka­rel Wij­nen

  In 1999 kwam Ka­rel Wij­nen (69) in Maar­hee­ze wo­nen en werd vrij vlug man­tel­zor­ger van een buur­vrouw. Ze is in Ma­ris­hof gaan wo­nen en daar­door is hij sinds 2007 vrij­wil­li­ger op de PG-af­de­ling. "Ik wil per se met die... Lees meer...

 • Jan van Riet, vrijwilliger geeft schilderlessen
  Jan van Riet

  "Mijn uit­gangs­pun­ten wa­ren: Het moet aan­slui­ten bij mijn hob­by en ik moet er ook be­ter van wor­den," opent Jan van Riet. Jan geeft en be­ge­leidt al vijf jaar cli­ën­ten tij­dens schil­der­ses­sies op di­ver­se lo­ca­ties bij... Lees meer...