verhaal van

Angelique

An­ge­li­que

3de jaars leer­ling ver­pleeg­kun­de Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth Hae­len

Mijn ou­ders zei­den vroe­ger: ben slim, ga de zorg in! Ik ben ze toch wel erg dank­baar!