verhaal van

Claudia en Jolanda

Clau­dia en Jo­lan­da

Ver­zor­gen­de IG Hun­ting­ton­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

Ik wil­de iets nieuws gaan le­ren voor mijn ei­gen ont­wik­ke­ling en heb toen ge­ko­zen voor de af­de­ling Hun­ting­ton