verhaal van

Judith Linssen

Judith Linssen, leerling Verzorgende-IG

Ju­dith Lins­sen

Leer­ling Ver­zor­gen­de-IG

Al is 't maar een glim­lach, het maakt je dag goed

"Ik zag een va­ca­tu­re voor leer­ling ver­zor­gen­de staan op de web­si­te en heb het he­le pro­ces goed door­lo­pen. Ik was dan ook erg blij dat ik mocht be­gin­nen!" Dat ver­telt Ju­dith Lins­sen uit Nee­rit­ter met een stra­lend ge­zicht. De toe­la­tings­pro­ce­du­re is niet 'zo maar even' ge­daan: in­fo­avond, speed­da­ten met team­lei­ders, twee uur mee­lo­pen in de prak­tijk, een test ma­ken en als laat­ste een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. Maar als je mee mag doen met de BBL-op­lei­ding, krijg je ook een leer­ar­beids­over­een­komst. Je mag stu­de­ren èn je krijgt sa­la­ris. Waar vind je dat?

De 25-ja­ri­ge heeft al een op­lei­ding ach­ter de rug in de so­ci­a­le dienst­ver­le­ning. Daar­in kon ze niet vol­doen­de uren wer­ken om op haar ei­gen te gaan wo­nen, daar­om maak­te ze de switch."Ik ben blij dat ik het heb ge­daan. Ik wil in de zorg­sec­tor blij­ven wer­ken."

Pit­tig?

"Tot nu toe valt het mee. Ik ben ge­start met vier maan­den naar school gaan. Daar leer­de ik de ba­sis­ken­nis en vaar­dig­he­den, die ik nu goed kan ge­brui­ken." Nu werkt ze een aan­tal da­gen per week en dat be­valt erg goed: "Je leert el­ke dag bij, ie­de­re col­le­ga is an­ders en wer­ken met ou­de­ren is ge­wel­dig! De vol­doe­ning is groot als je ie­mand kunt hel­pen. Je krijgt er veel voor te­rug, een écht ge­meend dank­je­wel. Maar ook al is 't maar een glim­lach. Het maakt je dag goed."