verhaal van

Malika

Ma­li­ka

Hel­pen­de Plus Zorg­cen­trum St. Jo­seph - PG af­de­ling

Ik heb al­tijd ge­zegd dat ik nooit in de zorg ga wer­ken. Maar nu zit ik zelf in de zorg en dat is ge­wel­dig.