verhaal van

Marjo Aengevaeren

Mar­jo Aen­ge­vae­ren

Vrij­wil­lig­ster Woon­zorg­cen­trum Rust in Roy

Na mijn re­va­li­da­tie wil­de ik weer wat gaan doen

Re­ma maakt dat Mar­jo Aen­ge­vae­ren-Briels aan­ge­we­zen is op een rol­stoel. "Na mijn re­va­li­da­tie kon ik weer zit­ten en een beet­je lo­pen en wil­de ik weer wat gaan doen. Ik be­gon op een kleu­ter­school maar de groep de­men­te­ren trok mij toch meer. Ik ben naar Rust in Roy ge­gaan en wil­de al­leen op de PG-af­de­ling mee­hel­pen. Ze wil­de me graag heb­ben!" Na­tuur­lijk, want de 53-ja­ri­ge Stramp­roy­se heeft in de thuis­zorg ge­werkt bij ge­zin­nen met ou­de­ren en men­sen met de dia­gno­se de­men­tie en een rol­stoel hoeft geen be­let­sel te zijn.

"Jam­mer dat PG voor veel vrij­wil­li­gers een drem­pel is, ter­wijl je zo veel kunt be­te­ke­nen voor de­ze cli­ën­ten", geeft Mar­jo nog graag mee. Ook dat ze het sym­po­si­um waar­de­vol vindt, om­dat ze hoort hoe het bij an­de­re lo­ca­ties gaat, hoe­wel som­mi­ge on­der­wer­pen voor de­ze vrij­wil­li­ger met zor­g­er­va­ring wel be­kend zijn.