Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de en sta­ge­plaats huis­arts

Opleiden samen met UMC St. Radboud en huisartsenopleiding van de Universiteit in Maastricht

De Stich­ting Land van Hor­ne is al ja­ren be­trok­ken bij de op­lei­ding tot spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de van het UMC St. Rad­boud in Nij­me­gen. Te­vens zijn we ook be­trok­ken bij de huis­art­sen­op­lei­ding van de Uni­ver­si­teit in Maas­tricht.

Op­lei­dings­plaats spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de

De stich­ting heeft de er­ken­ning voor twee op­lei­dings­plaat­sen voor spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de. De op­lei­ders zijn Har­rie Kui­pers en An­dré Meu­len­dijks. Voor ver­de­re in­for­ma­tie over de op­lei­dings­plaat­sen kun je met hen con­tact op­ne­men via de re­cep­tie van zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus in Weert: 088 987 85 00.

Sta­ge­plaats huis­arts

Re­gel­ma­tig werkt een huis­arts in op­lei­ding, ge­du­ren­de een pe­ri­o­de van drie maan­den, in het zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus in Weert om ken­nis op te doen. De op­lei­ders zijn Pe­ter-Jan van Soer­land en Wasi­ma Sa­leh. Voor ver­de­re in­for­ma­tie over de­ze sta­ge kun je met hem con­tact op­ne­men via de re­cep­tie van het St. Mar­ti­nus: 088 987 85 00.