Open sol­li­ci­ta­tie

  • Locatie: Land van Hor­ne
  • Datum sluiting: 31-01-2021

Open sol­li­ci­ta­tie

In over­leg

Ben je ge­ïn­te­res­seerd in een baan bij Stich­ting Land van Hor­ne? Be­kijk dan on­ze nieu­we va­ca­tu­res.

Zit er geen pas­sen­de va­ca­tu­re bij? Houd de­ze si­te dan goed in de ga­ten of stuur een open sol­li­ci­ta­tie.

Dit kun je doen door te klik­ken op on­der­staan­de link sol­li­ci­te­ren.

De Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie die zich richt op zorg, wo­nen en wel­zijn. Wij bie­den (thuis)zorg en dien­sten in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Cra­nen­don­ck, So­me­ren en Leu­dal. Door het bre­de dien­sten­pak­ket en de sprei­ding van de ve­le lo­ca­ties in de re­gio kun­nen wij op­ti­maal vol­doen aan de zorg­wen­sen. Thuis, of dicht bij huis.