Co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk

Stel je vragen aan onze coördinatoren vrijwilligerswerk

Om het vrij­wil­li­gers­werk goed te or­ga­ni­se­ren heeft de Stich­ting Land van Hor­ne pro­fes­si­o­ne­le co­ör­di­na­to­ren Vrij­wil­li­gers­werk. Wil je meer in­for­ma­tie of aan de slag gaan als vrij­wil­li­ger, neem dan vrij­blij­vend con­tact op met een van de co­ör­di­na­to­ren.  

Ri­nie Dries­sens is co­ör­di­na­tor voor (woon)zorg­cen­tra:

 • Hier­o­ny­mus in Weert
 • Hor­ne­hoof in Weert
 • Mar­ti­nus in Weert
 • Rust in Roy in Stramp­roy
 • Ee­gels­hoe­ve in So­me­ren

Jo­hn Seu­ren is co­ör­di­na­tor voor (woon)zorg­cen­tra:

 • Hus­ho­ven in Weert
 • Ne­der­ma­ze­hof in Weert
 • Ver­vers­hof in Weert
 • Zuy­der­borgh in Weert
 • Brug­ger­hof in Hun­sel
 • Dien­sten­cen­trum Weert

Dai­sy van de Ven is co­ör­di­na­tor voor (woon)zorg­cen­tra:

 • Ma­ris­hof in Maar­hee­ze
 • Ma­ri­ën­burght in Bu­del

Ani­ta Dec­kers is co­ör­di­na­tor voor (woon)zorg­cen­tra:

 • St. Char­les in Heyt­huy­sen
 • St. Eli­sa­beth in Hae­len
 • St. Jo­seph in Ne­der­weert

Con­tact vrij­wil­li­gers­werk

De co­ör­di­na­to­ren zijn be­reik­baar via T 0900 333 55 55.

Vrijwilligerswerk is betekenisvol

Het verhaal van

Pauline Pouwels, Vrijwilliger St. Martinus, Weert
Pau­li­ne Pou­wels
Vrij­wil­li­ger

Pau­li­ne Pou­wels kwam, na 10 jaar een Bras­se­rie ge­rund te heb­ben in Bel­gië, door haar part­ner in Weert te­recht. Zij wil­de hier men­sen le­ren ken­nen en dacht aan vrij­wil­li­gers­werk.

Lees meer...