Sol­li­ci­te­ren à la car­te

Sol­li­ci­teer à la car­te

Bij ons kun je op een groot aan­tal func­ties à la car­te sol­li­ci­te­ren. Hoe gaat dit in zijn werk? Je vindt op on­ze web­si­te een baan die je aan­spreekt. Je sol­li­ci­teert op de­ze func­tie. Je krijgt dan een keu­ze­me­nu. Wil jij wer­ken bin­nen het klein­scha­lig wo­nen? Dat kan. Of ben jij die thuis­zorg-top­per die houdt van een stuk­je zelf­stan­dig­heid? Wees wel­kom! Heb je in de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche zorg am­bi­ties? Of in de re­va­li­da­tie- of so­ma­ti­sche zorg? Kom ze uit­le­ven. Mis­schien wil jij wer­ken op on­ze Hun­ting­ton-af­de­ling? Ben je een nacht­dier dat lie­ver avond­dien­sten draait? Geef het aan.

Voor ie­der wat wils

We heb­ben meer­de­re mo­ge­lijk­he­den op meer­de­re plek­ken. Ons werk­veld: Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren.

En­thou­si­ast ge­wor­den?

Sol­li­ci­teer dan! Kies de va­ca­tu­re die je het meest aan­spreekt en geeft op het sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier jouw voor­keu­ren aan:

Ver­pleeg­kun­di­ge

Ver­zor­gen­de IG

Hulp bij de Huis­hou­ding - ex­tra­mu­raal

 

Ove­ri­ge va­ca­tu­res

Hoe gaat het in zijn werk?